Objednávka online

Nebezpečné vlastnosti chemických přípravků

Při nakládání s chemickými l a přípravky je zapotřebí, aby se odběratel řídil výstražnými symboly nebezpečnosti, větami označující specifickou rizikovost a pokyny pro bezpečné nakládání s nimi.

 

Nakládáním s látkou se rozumí činnost, jejímž předmětem je přípravek, jejich výroba, dovoz, vývoz, distribuce, používání, balení, označování a vnitropodniková přeprava. Většina chemických látek vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností.

I. Stávající klasifikace dle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ve znění následných předpisů:

 • Extrémně hořlavé (písmenné označení F+), které v kapalném stavu mají bod vzplanutí nižší než 0°C a bod varu nižší než 35°C nebo které jsou v plynném stavu vznětlivé při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty a normálního (atmosférického) tlaku.
 • Vysoce hořlavé (písmenné označení F), které: ;
  • se mohou samovolně zahřívat a poté vznítit při styku se vzduchem za normální (pokojové) teploty, normálního (atmosférického) tlaku a bez přívodu energie,
  • se mohou v pevném stavu snadno vznítit po krátkém styku se zápalným zdrojem a po odstranění zápalného zdroje dále hoří nebo doutnají,
  • mají v kapalném stavu bod vzplanutí nižší než 21°C a nejsou extrémně hořlavé,
  • při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v množství nejméně 1 litr.kg-1.h-1.
 • Hořlavé (označení: věta R10), které mají bod vzplanutí v rozmezí od 21°C do 55°C,
 • Žíravé (písmenné označení C), které po styku s živou tkání mohou způsobit její zničení.
 • Dráždivé (písmenné označení Xi), které nemají vlastnosti žíravin, ale při přímém dlouhodobém nebo opakovaném styku s kůží nebo sliznicí mohou vyvolat zánět.

Grafické znázornění výstražných symbolů nebezpečnosti

znacky-horilosti

 

Přípravky pro čištění koberců a čalounění, Chemické produkty

Pro provádění čištění koberců, čalouněného nábytku, naše firma používá profesionální chemické prostředky značek: Karcher, Chemspec, Granwax, Pramol-chemie, AG a dalších výrobců. Všechny prostředky jsou absolutně neškodlivé.

KARCHER RM 768

Chemspec formula 90 powder

Prostředek KARCHER RM 768 (Karcher, Německo), Chemspec formula 90 (Chemspec, USA) powder pro důkladné čištění kobercových krytin (přírodních i syntetických) extrakční metodou. Účinně odstraňuje skvrny. Neobsahuje optické zjasňovače a bělidla. Čištěné povrchy jemně impregnuje. Odstraňuje mikroby a nepříjemné pachy, zanechává příjemnou osvěžující vůni. Je nízcepěnící.

 

Professional Spot Lifter

prochem netural spot-spotten

Univerzální tekutý odstraňovač skvrn Chemspec Professional Spot Lifter(Chemspec, USA) a Prochem netural spot spotten (Prochem, USA) pro všechny textilní potahy a čalounění s hlubokým čisticím účinkem. Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako např. červené víno, káva čaj apod.

 

Chemspec-POG

Karcher RM 769

P.O.G (Chemspec, USA), KÄRCHER RM 769(Karcher, Německo). Odstraňuje všechny typy oxidujících skvrn a map jako jsou skvrny od kávy, vína, čokoláda, krém na boty, tráva, kečup, ovoce, džusy, čaj, skvrny od inkoustu, barvy, krev nebo mastnota.

 

 

Chemspec-liqua-gel

gumex

Liqua Gel (Chemspec, USA), Gumex (Pramol-chemie AG, Švýcarsko). Univerzální odstraňovač skvrn pro použití při odstraňování gumových rýh od podpatků, zbytků lepidel a také tvrdošíjných skvrn na elastických podlahovinách.

 

 

Chemspec-Urine-Contamination-Treatment

Kill-Odor-Citrus

Urine Contamination Treatment, Kill Odor Citrus (Chemspec, USA). Účinný prostředek pro neutralizaci pachu moči a odstranění dalších nepříjemných přetrvávající pachy. Používají při čištění čalouněného nábytku, čištění koberců.

 

 

KARCHER RM 762

dr-schutz-cc-baygard-ochrana-koberce

CC Baygard (Dr. Schutz, Německo), KÄRCHER RM 762(Karcher, Německo). Vysoce účinná ochrana pro všechny textilní potahy. Koberce, kobercové podlahy, čalouněný nábytek nebo autosedačky získají. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce. Aplikuje se do vlhkého vlákna.